ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติพงศ์ เอกไชย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kittipong Ekkachai 11
2 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 4
3 ภานุพันธ์ ขวัญสุด 4
4 ชลลดา ธีระวร 4
5 อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ 4
6 อุดม ลิ่วลมไพศาล 3
7 ทรงกรด ธิราชัย 3
8 สันติพงศ์ ครุกานันต์ 3
9 ณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์ 3
10 ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข 3
11 คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ 3
12 วัลยา เหลืองนฤทัย 3
13 Theerapong Fongjun 3
14 ประกอบ โกเมศวรากุล 3
15 Apicit Tantaworrasilp 3
16 อุดม โกมินทร์ 3
17 วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล 3
18 Wutthiphat Covanich 3
19 วุฒิภัทร คอวนิช 3
20 ธีรพงศ์ ฟองจันทร์ 3
21 ภาสกร ทิวัฑฒานนท์ 2
22 อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล 2
23 กฤติยา หนูนุช 2
24 ประวิทย์ แสงสัจจา 2
25 กิตติพงศ์ สังฆรักษ์ 2
26 Wanlaya Laungnarutai 2
27 Teesid Leelasawassuk 2
28 Itthisek Nilkhamhang 2
29 พิเชษฐ พุดซ้อน 2
30 Chonlada Theeraworn 2
31 Udom Lewlomphaisarl 2
32 กมลวรรณ ตันไถง 1
33 Udom Komin 1
34 Phanuphan kwansud 1
35 ปณิธิ พุ่มวิเศษ 1
36 วารี สายวิวัฒน์ 1
37 พงศกร สีขาว 1
38 ประดนเดช นีละคุปต์ 1
39 Pradondet Nilagupta 1
40 ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ 1
41 Kamonwan Tanta-ngai 1
42 สิริชัย นิธิอุทัย 1
43 Sirichai Nithi-Uthai 1
44 กนกวรรณ ตันไถง 1
45 Kumpee Suksomboon 1
46 Santipong Karukanan 1
47 เจษฎา ขัดทองงาม 1
48 Wuttikorn Chaopramualkul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 6
3 2552 4
4 2550 2
5 2547 1
6 2546 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Modeling of a magneto-rheological damper using modified FNN without force sensor input
2 A control of MR damper using feed-forward neural network without force sensor
ปี พ.ศ. 2553
3 ระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้าสมรรถนะสูง
4 ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะและความร่วมมือ การไฟฟ้านครหลวง (DAS)
5 ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)
6 การเลือกแพลทฟอร์มในการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติซีเอ็นซี : กรณีศึกษา การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติซีเอ็นซี NVT Series-M
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนระบบควบคุมมอเตอร์หลายแกนด้วย FPGA
8 การเลือกแพลทฟอร์มในการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติซีเอ็นซี : กรณีศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมสำหรับเครื่องกัดอัตโนมัติซีเอ็นซี NVT Series-M
ปี พ.ศ. 2552
9 ระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ
10 ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
11 โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น
12 โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาอัลกอริทึมการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องของเครื่องจักรซีเอนซีบนชุดควบคุม DSP
14 โครงการรีโทรฟิตเครื่องกัดชิ้นงาน RAMA200 ด้วยโปรแกรม EMC
ปี พ.ศ. 2547
15 การใช้เมต้าฮิวริสติกลูกผสมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเรียงชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
ปี พ.ศ. 2546
16 A Hybrid Genetic Algorithms and Tabu Search for Solving an Irregular Shape Strip Packing Problem
17 การใช้เมต้าฮิวริสติกลูกผสมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเรียงชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 Design and development of an open architecture CNC controller for milling machine retrofitting
19 Design and implementation of the behaviour inspection system for Rajjaprabha Dam
20 Variable walking speed controller of MR damper prosthetic knee using neural network predictive control
21 Robotic slit-lamp for Tele-ophthalmology
22 MR damper identification using EHM-based feedforward neural network
23 Modeling of a magneto-rheological damper using modified FNN without force sensor input
24 A control of MR damper using feed-forward neural network without force sensor
25 Force control of a magnetorheological damper using an elementary hysteresis model-based feedforward neural network
26 A novel approach to model magneto-rheological dampers using EHM with a feed-forward neural network