ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กานต์ชนก ดาบสมเด็จ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2557
3 การบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนผู้ไทยบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2555
4 ศักยภาพด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาบริบทชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์