ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รายงานฉบับที่ วพ.295 การประเมินค่า IRI เพื่อการวางแผนบำรุงทาง
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
3 การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุท้องถิ่นเพื่อการออกแบบคันทาง
4 โครงการการจัดการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
5 รายงานฉบับที่ วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการนำมาใช้เป็นพื้นทาง
6 รายงานฉบับที่ วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2553
7 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
8 รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาความคงทนของวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้วยซีเมนต์
10 รายงานฉบับที่ วพ.264 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานวิจัย
11 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่องานวิจัย