ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติ

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด
alt
542,077
หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
alt
387,947
จำนวนผู้เข้าชม
4,086,204
ผู้เข้าชม
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามปี
นักวิจัยที่มีผลงานมากที่สุด
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7611
  7611
 • 3538
  3538
 • MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam 2557
  2557
 • งบประมาณแผ่นดิน 2105
  2105
 • PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik 1707
  1707
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนคำค้นสูงสุด
งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
# หัวเรื่อง จำนวน
1 การแยกสารหนูออกจากสารละลายน้ำโดยใช้อัลตราฟิลเตรชันที่มีพอลิอิเล็กโทรไลต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองและการตกตะกอน 170
2 ความสามารถของการทุ่มน้ำหนักโดยใช้เทคนิคการทุ่มของโอไบรอัน กับบาริสนิกอฟ 53
3 ชนิดของคำในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์โดยอาศัยฐานข้อมูลทางภาษาไทยปัจจุบันสองล้านคำ 52
4 องค์กรทางสังคมและพัฒนาการความเป็นประชาคม : กรณีศึกษาประชาคมตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 51
5 ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามความ คิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน 47
แสดงทั้งหมด
นักวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน พฤศจิกายน 2562