ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติ

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด
alt
541,219
หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
alt
389,591
จำนวนผู้เข้าชม
4,533,481
ผู้เข้าชม
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามปี
นักวิจัยที่มีผลงานมากที่สุด
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7611
  7611
 • 3539
  3539
 • MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam 2557
  2557
 • งบประมาณแผ่นดิน 2105
  2105
 • PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik 1707
  1707
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนคำค้นสูงสุด
งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน สิงหาคม 2563
# หัวเรื่อง จำนวน
1 ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกา ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 65
2 การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2491-2500) 49
3 บุฟเฟ่ต์หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯ 37
4 การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และแผนกลยุทธ์องค์กรวิชาชีพครูของประเทศไทย โดยใช้เทคนิค อี ดี เอฟ อาร์ 35
5 แนวทางการพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 34
แสดงทั้งหมด