ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติ

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด
alt
510,804
หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
alt
311,454
จำนวนผู้เข้าชม
2,811,038
ผู้เข้าชม
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามปี
นักวิจัยที่มีผลงานมากที่สุด
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7611
  7611
 • งบประมาณแผ่นดิน 2105
  2105
 • MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam 1615
  1615
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1596
  1596
 • PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik 1500
  1500
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนคำค้นสูงสุด
งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน ธันวาคม 2560
# หัวเรื่อง จำนวน
1 โครงการสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FUEL CELL) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ่ 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด (66 กิโลวัตต์) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ ที่คณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภาเป็นผู้กำหนดนโยบายและส่งเสริม 435
2 ลักษณะเด่นของกาพย์ห่อโคลงและกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 203
3 พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 163
4 วิเคราะห์นวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล เรื่องรัตนโกสินทร์และสองฝั่งคลอง 131
5 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 110
แสดงทั้งหมด