ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คนใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วช. ขอแสดงความยินดี กับ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ"
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564                     </div>
                  </div>
                </div>
                <!--end task-->                                           
                <div class=