ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

นิทรรศการองค์ความรู้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

7 พฤศจิกายน 2562

นิทรรศการองค์ความรู้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 4 ส่วน
 
ส่วนที่ 1 อาคารจัดแสดงนิทรรศการ"เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” ขนาด 3,600 ตรม. เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ของทุกวันและจัดทำอารยะสถาปัตย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
 
ส่วนที่ 2 การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง "ศรีศุภยาตราปวงประชารวมใจถวายพระพร” แสดงเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ พร้อมสาธิตการเห่เรือโดยกองทัพเรือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ (จำลอง) เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 (จำลอง) เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช (จำลอง) เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ (จำลอง)  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ จาก 4 ภูมิภาคและการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงละครนอก ละครใน โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 18.30 – 20.00 น. และเวลา 20.30 – 22.00 น.
 
ส่วนที่ 3 การแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ "ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” 3 องก์
  องก์ 1 สายธารแห่งพระบารมี วิถีชีวิตคู่สายน้ำ วิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันครั้งโบราณกาลพระราชประเพณีการเสด็จทางน้ำ "ขบวนพยุหยาตราชลมารค”
  องก์ 2 งามล้ำขบวนเรือพระราชพิธี ความวิจิตร ตระการตาของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
  องก์ 3 เฉลิมราชย์องค์นฤบดี ปฐพีเป็นสุข พระราชกรณียกิจต่างๆเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
 
ส่วนที่ 4 จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง "เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย” เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 20.00 น.
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีโรงครัวพระราชทานที่ท้องสนามหลวง)
 
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกกรรม