ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

สธ. พัฒนา LINE@อาสาปราบยุง

3 กันยายน 2561

 

โรคไข้เลือดออก ระบาดหนัก สธ. เปิดตัว LINE@อาสาปราบยุง ( @mosquito_killer ) โดยกรมควบคุมโรค ได้พัฒนา LINE@ นี้มาใช้ในสาธารณสุขของประเทศ สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และสร้างกิจกรรมอาสาปราบยุงลาย ลดป่วย ลดตายจากโรคไข้เลือดออก

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนนับเป็นช่วงที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากเป็นประจำทุกปี สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกชุกและตกอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมแล้วยังมีน้ำขังในภาชนะต่างๆ ส่งผลให้ยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออกสามารถแพร่ขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าฤดูฝนนี้การเกิดโรคไข้เลือดออกจะเพิ่มมากขึ้นจะคล้ายปี 2558 ที่มีการระบาดสูงมาตั้งแต่ต้นปี และจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุด ณ วันที่ 21 ส.ค. 61 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 47,149 ราย เสียชีวิต 58 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียน (อายุ 10-14 ปี) ป่วยมากที่สุด ในขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 35 ปีขึ้นไป

โรคไข้เลือดออก

ล่าสุดกรมควบคุมโรคได้พัฒนา LINE@อาสาปราบยุง ( @mosquito_killer ) ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ “อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก: ทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่” ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแอพพลิเคชั่น Line เป็นแอพฯที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมาก จึงมั่นใจว่าจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดยุงต่างๆที่นำเสนอผ่านแอพฯนี้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนายกระดับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านสาธารณสุขของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

โรคไข้เลือดออก

หลังจากเริ่มใช้ LINE@อาสาปราบยุง ( @mosquito_killer ) จะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการจัดการลูกน้ำและยุงลาย ประกอบด้วยความรู้ในเรื่องโรคติดต่อนำโดยยุงลาย บทบาทและกิจกรรมที่อาสาสมัครควรปฏิบัติ ขั้นตอนการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย แนวทางการจัดการแหล่งน้ำขังง่ายๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและประสานงานและความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่ควรทราบ โดยทั้งหมดจะเน้นไปในเรื่องประชารัฐหรือความร่วมมือกับภาคประชาชนให้ขยายไปในวงกว้าง เพื่อลดการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกได้อย่างทั่วถึง

โรคไข้เลือดออก

ซึ่งประกอบไปด้วย 6 เมนูเด่นที่จะนำไปสู่วิถีอาสาปราบยุงที่ก้าวหน้า ก้าวทันยุงลายและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ได้แก่ 1.สถานการณ์ เข้าถึงทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ของไข้เลือดออก 2.รู้จัก เข้าใจไข้เลือดออก บอกข้อมูล รายงาน ผลวิเคราะห์ และงานวิจัยให้ผู้ใช้ได้ศึกษามากมาย 3.วิธีปราบยุง ด้วยวิธีร้อยแปดพันเก้ากำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ 4.ติดต่อเราได้ทันท่วงทีรวดเร็วฉับไว 5.ลงทะเบียน มาร่วมกันผนึกกำลังให้เข้มแข็ง 6.แชร์ผลงานมีการนำผลงานมาแชร์กัน ทั้งเรื่องเล่า ภาพถ่ายผลงานการป้องกันควบคุมยุงลาย”

โรคไข้เลือดออก

นับว่าเป็นการใช้ LINE@ ในการสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเพื่อสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ ในการปราบยุงลาย ลดป่วย ลดการตายด้วยโรคไข้เลือดออก โดยสามารถทำการเพิ่ม LINE@อาสาปราบยุง ผ่านทางแอป LINE โดยพิมพ์ชื่อ @mosquito_killer ในช่องค้นหาเพื่อน หรือสแกน QR CODE ผ่านทางแอป LINE ตามรูปด้านบนนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ขอบคุณที่มาข้อมูล /www.it24hrs.com