ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ในปี พ.ศ.2562

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,053 รายการ จาก 88 หน้า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้องสังข์หยดปรุงแต่งกลิ่นรส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

วัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

คุณภาพของข้าวสังข์หยดระหว่างการเก็บรักษาและการผลิตเครื่องดื่มผง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

ฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลองของเจลสารสกัดชะเอมไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

การปรับปรุงสมบัติของอนุภาคซิงค์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 88      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   88   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 88      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   88   หน้า