ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ในปี พ.ศ.2562

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,053 รายการ จาก 88 หน้า

การพัฒนา Bacillus sp. เพื่อผลิตชีวภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกุ้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

การผลิตไบโอบิวทานอลจากสาหร่าย Rhizoclonium spp. ในกระบวนการหมักแบบแบทช์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

ความหลากหลายของแบคทีเรียในบ่อน้ำร้อนเบตง จ.ยะลา ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 88      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   88   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 88      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   88   หน้า