ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลการค้นหาทั้งหมด 37 รายการ จาก 4 หน้า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้าวสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

ฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากป่าชายเลน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การพัฒนาสูตรโลชั่นบำรุงผิวโดยใช้สารสกัดทับทิมและข้าวเป็นสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยการใช้ใบมันสำปะหลังดัดแปร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวงแหวน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การศึกษาปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสำรับอาหารไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การสร้างชุดทดลอง เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ แบบลงมือปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การสกัดเส้นใยจากพืชสมุนไพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

การออกแบบและพัฒนาเอซีไมโครกริดสำหรับที่พักอาศัยในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 4      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   4   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 4      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   4   หน้า