ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

ผลการค้นหาทั้งหมด 962 รายการ จาก 81 หน้า

PLG 417 - KAEDAH MENGAJAR SEJARAH II OKT-NOV 1993

Universiti Sains Malaysia, Malaysia

PLG 212 - KAEDAH MENGAJAR MATEMATIK I OKT-NOV 1992.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 81      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   81   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 81      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   81   หน้า