ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

ผลการค้นหาทั้งหมด 213 รายการ จาก 18 หน้า

ประสิทธิภาพกับดักลูกน้ำยุงลายที่ดัดแปลงจากวัสดุหาง่าย

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2547

ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพต่อระบบ งานวัณโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2547

ความชุกของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2547

การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2547

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า