ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 215 รายการ จาก 18 หน้า

การย้อมสีด้ายฝ้ายโดยใช้น้ำย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นกระท้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

ศึกษาวิธีการสกัดและทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดมะขามป้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

รากเฉพาะแบบอ่อนของมอดูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

การพัฒนาเครื่องอัดแก๊สชีวภาพขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า