ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 215 รายการ จาก 18 หน้า

การพัฒนาครูด้านคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2550

ศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการเป็นอุทยานนำร่องของอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2550

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากแป้งข้าวเหนียวและปลาป่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2550

รูปแบบการสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ ลุ่มน้ำน่านแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2550

การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกจากแกลบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2550

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า