ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 237 รายการ จาก 20 หน้า

ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์บนอาหารทะเล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์บนอาหารทะเล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

ประวัติศาสตร์การต่อสูเพื่อเข้าถึทรัพยากร เขานา-เลในนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

การลดความเสี่ยงในกระแสจราจรของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในย่านชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายในพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

ชนิดและการแพร่กระจายของปลาท้องถิ่นขนาดเล็กของพื้นที่ป่าสาคุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพาราเพื่อคัดเลือกลักษณะที่ทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 20      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 20      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   20   หน้า