ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของชนิดของไมโครอิมัลชันที่มีผลต่อการปลดปล่อยนอกกาย การซึมผ่านและการสะสมที่ผิวหนังของสารป้องกันแสงแดดเบนโซฟีโนน 3"

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของชนิดของไมโครอิมัลชันที่มีผลต่อการปลดปล่อยนอกกาย การซึมผ่านและการสะสมที่ผิวหนังของสารป้องกันแสงแดดเบนโซฟีโนน 3"
นักวิจัย : ศรัณยู สงเคราะห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศรัณยู สงเคราะห์ . (2555). อิทธิพลของชนิดของไมโครอิมัลชันที่มีผลต่อการปลดปล่อยนอกกาย การซึมผ่านและการสะสมที่ผิวหนังของสารป้องกันแสงแดดเบนโซฟีโนน 3".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรัณยู สงเคราะห์ . 2555. "อิทธิพลของชนิดของไมโครอิมัลชันที่มีผลต่อการปลดปล่อยนอกกาย การซึมผ่านและการสะสมที่ผิวหนังของสารป้องกันแสงแดดเบนโซฟีโนน 3"".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรัณยู สงเคราะห์ . "อิทธิพลของชนิดของไมโครอิมัลชันที่มีผลต่อการปลดปล่อยนอกกาย การซึมผ่านและการสะสมที่ผิวหนังของสารป้องกันแสงแดดเบนโซฟีโนน 3"."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ศรัณยู สงเคราะห์ . อิทธิพลของชนิดของไมโครอิมัลชันที่มีผลต่อการปลดปล่อยนอกกาย การซึมผ่านและการสะสมที่ผิวหนังของสารป้องกันแสงแดดเบนโซฟีโนน 3". กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.