ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดครรภ์แรก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดครรภ์แรก
นักวิจัย : ปราณี พงศ์ไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราณี พงศ์ไพบูลย์ . (2552). ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดครรภ์แรก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปราณี พงศ์ไพบูลย์ . 2552. "ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดครรภ์แรก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปราณี พงศ์ไพบูลย์ . "ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดครรภ์แรก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ปราณี พงศ์ไพบูลย์ . ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติต่อระดับความเจ็บปวดฝีเย็บหลังคลอดและความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในผู้คลอดครรภ์แรก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.