ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์
นักวิจัย : ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ รัตนจามิตร . (2552). การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฉวีวรรณ รัตนจามิตร . 2552. "การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฉวีวรรณ รัตนจามิตร . "การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ฉวีวรรณ รัตนจามิตร . การสำรวจการปฏิบัติของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการจ่ายยากลุ่มเซฟาโลสปอรินในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลินและการแพ้ยาเทียมของยา กลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.