ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi ในคนที่อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi ในคนที่อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ . (2553). การศึกษาการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi ในคนที่อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ . 2553. "การศึกษาการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi ในคนที่อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ . "การศึกษาการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi ในคนที่อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ . การศึกษาการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi ในคนที่อยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.