ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพของสื่อวิดีโอที่มีภาษามือประกอบการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้ยาพ่นชนิด Metered Dose Inhaler โดยการทดสอบในเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพของสื่อวิดีโอที่มีภาษามือประกอบการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้ยาพ่นชนิด Metered Dose Inhaler โดยการทดสอบในเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน
นักวิจัย : ศรีรัตน์ กสิวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . (2554). การประเมินประสิทธิภาพของสื่อวิดีโอที่มีภาษามือประกอบการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้ยาพ่นชนิด Metered Dose Inhaler โดยการทดสอบในเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . 2554. "การประเมินประสิทธิภาพของสื่อวิดีโอที่มีภาษามือประกอบการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้ยาพ่นชนิด Metered Dose Inhaler โดยการทดสอบในเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . "การประเมินประสิทธิภาพของสื่อวิดีโอที่มีภาษามือประกอบการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้ยาพ่นชนิด Metered Dose Inhaler โดยการทดสอบในเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . การประเมินประสิทธิภาพของสื่อวิดีโอที่มีภาษามือประกอบการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้ยาพ่นชนิด Metered Dose Inhaler โดยการทดสอบในเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.