ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกูลโคส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกูลโคส
นักวิจัย : จงดี ธรรมเขต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จงดี ธรรมเขต . (2551). แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกูลโคส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จงดี ธรรมเขต . 2551. "แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกูลโคส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จงดี ธรรมเขต . "แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกูลโคส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จงดี ธรรมเขต . แอฟฟินิตีสมาร์ทพอลิเมอร์เจลสำหรับตรวจวัดกูลโคส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.