ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิจารณาหาสมการการกำจัดยา Valproic Acid ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยโรคลมชักเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หาขนาดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พิจารณาหาสมการการกำจัดยา Valproic Acid ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยโรคลมชักเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หาขนาดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย
นักวิจัย : ศรีรัตน์ กสิวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . (2551). พิจารณาหาสมการการกำจัดยา Valproic Acid ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยโรคลมชักเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หาขนาดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . 2551. "พิจารณาหาสมการการกำจัดยา Valproic Acid ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยโรคลมชักเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หาขนาดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . "พิจารณาหาสมการการกำจัดยา Valproic Acid ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยโรคลมชักเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หาขนาดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศรีรัตน์ กสิวงศ์ . พิจารณาหาสมการการกำจัดยา Valproic Acid ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยโรคลมชักเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้หาขนาดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.