ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล
นักวิจัย : พรสุดา บ่มไล่ , พฤทธิกร สมิตไมตรี , ขนิษฐา หาญสูงเนิน , นันทกาญจน์ มุรศิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พรสุดา บ่มไล่ , พฤทธิกร สมิตไมตรี , ขนิษฐา หาญสูงเนิน , นันทกาญจน์ มุรศิต . (2549). โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรสุดา บ่มไล่ , พฤทธิกร สมิตไมตรี , ขนิษฐา หาญสูงเนิน , นันทกาญจน์ มุรศิต . 2549. "โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรสุดา บ่มไล่ , พฤทธิกร สมิตไมตรี , ขนิษฐา หาญสูงเนิน , นันทกาญจน์ มุรศิต . "โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
พรสุดา บ่มไล่ , พฤทธิกร สมิตไมตรี , ขนิษฐา หาญสูงเนิน , นันทกาญจน์ มุรศิต . โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.