ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรฟิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดฮนอนาลอกจากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรฟิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดฮนอนาลอกจากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase
นักวิจัย : เฉลิมเกียรติ สงคราม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิมเกียรติ สงคราม . (2550). การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรฟิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดฮนอนาลอกจากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิมเกียรติ สงคราม . 2550. "การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรฟิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดฮนอนาลอกจากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิมเกียรติ สงคราม . "การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรฟิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดฮนอนาลอกจากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
เฉลิมเกียรติ สงคราม . การสังเคราะห์อนุพันธ์ฟินิลไทอะโซลิดีนไดโอนและฟีนิลโพรฟิลลิดีนไทอะโซลิดีนไดฮนอนาลอกจากไอบูโปรเฟน เพื่อนำไปศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.