ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของแอลลอยด์CoSb2 จากการเตรียมโดยวิธีแอลลอยด์เชิงกล(การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารประกอบCoSb2ที่เตรียมจากวิธีการเกิดโลหะผสมเชิงกล)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของแอลลอยด์CoSb2 จากการเตรียมโดยวิธีแอลลอยด์เชิงกล(การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารประกอบCoSb2ที่เตรียมจากวิธีการเกิดโลหะผสมเชิงกล)
นักวิจัย : พงศธร อมรพิทักษ์สุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศธร อมรพิทักษ์สุข . (2551). การสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของแอลลอยด์CoSb2 จากการเตรียมโดยวิธีแอลลอยด์เชิงกล(การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารประกอบCoSb2ที่เตรียมจากวิธีการเกิดโลหะผสมเชิงกล).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พงศธร อมรพิทักษ์สุข . 2551. "การสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของแอลลอยด์CoSb2 จากการเตรียมโดยวิธีแอลลอยด์เชิงกล(การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารประกอบCoSb2ที่เตรียมจากวิธีการเกิดโลหะผสมเชิงกล)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พงศธร อมรพิทักษ์สุข . "การสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของแอลลอยด์CoSb2 จากการเตรียมโดยวิธีแอลลอยด์เชิงกล(การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารประกอบCoSb2ที่เตรียมจากวิธีการเกิดโลหะผสมเชิงกล)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
พงศธร อมรพิทักษ์สุข . การสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของแอลลอยด์CoSb2 จากการเตรียมโดยวิธีแอลลอยด์เชิงกล(การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารประกอบCoSb2ที่เตรียมจากวิธีการเกิดโลหะผสมเชิงกล). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.