ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับพลังงานทางอ้อมผ่านฮีทไปป์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับพลังงานทางอ้อมผ่านฮีทไปป์
นักวิจัย : อนุวัฒน์ มณีรัตน์ , สุธรรม นิยมวาส , อนุสิทธิ์ สังขนันท์
คำค้น : รับพลังงานทางอ้อมผ่านฮีทไปป์ , เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อนุวัฒน์ มณีรัตน์ , สุธรรม นิยมวาส , อนุสิทธิ์ สังขนันท์ . (2553). เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับพลังงานทางอ้อมผ่านฮีทไปป์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุวัฒน์ มณีรัตน์ , สุธรรม นิยมวาส , อนุสิทธิ์ สังขนันท์ . 2553. "เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับพลังงานทางอ้อมผ่านฮีทไปป์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุวัฒน์ มณีรัตน์ , สุธรรม นิยมวาส , อนุสิทธิ์ สังขนันท์ . "เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับพลังงานทางอ้อมผ่านฮีทไปป์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อนุวัฒน์ มณีรัตน์ , สุธรรม นิยมวาส , อนุสิทธิ์ สังขนันท์ . เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับพลังงานทางอ้อมผ่านฮีทไปป์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.