ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมเนื้อมัลไลท์เสริมแรงด้วยไทเทเนียมไดบอไรด์และอะลูมินา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมเนื้อมัลไลท์เสริมแรงด้วยไทเทเนียมไดบอไรด์และอะลูมินา
นักวิจัย : สุธรรม นิยมวาส
คำค้น : ศึกษาลักษณะ , อะลูมินา , วัสดุผสมเนื้อมัลไลท์เสริมแรง , ไทเทเนียมไดบอไรด์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธรรม นิยมวาส . (2554). การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมเนื้อมัลไลท์เสริมแรงด้วยไทเทเนียมไดบอไรด์และอะลูมินา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธรรม นิยมวาส . 2554. "การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมเนื้อมัลไลท์เสริมแรงด้วยไทเทเนียมไดบอไรด์และอะลูมินา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธรรม นิยมวาส . "การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมเนื้อมัลไลท์เสริมแรงด้วยไทเทเนียมไดบอไรด์และอะลูมินา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุธรรม นิยมวาส . การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมเนื้อมัลไลท์เสริมแรงด้วยไทเทเนียมไดบอไรด์และอะลูมินา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.