ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ
นักวิจัย : ธนิต เฉลิมยานนท์
คำค้น : เสถียรภาพตลิ่ง , คลองอู่ตะเภาเนื่อง , การกัดเซาะ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธนิต เฉลิมยานนท์ . (2552). การศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนิต เฉลิมยานนท์ . 2552. "การศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนิต เฉลิมยานนท์ . "การศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ธนิต เฉลิมยานนท์ . การศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาเนื่องจากการกัดเซาะ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.