ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม
นักวิจัย : ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ , วิญญู มิตรานันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ , วิญญู มิตรานันท์ . (2551). การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ , วิญญู มิตรานันท์ . 2551. "การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ , วิญญู มิตรานันท์ . "การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ , วิญญู มิตรานันท์ . การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาด้วยยานิโลตินิบ800 มิลลิกรัมกับยาอิมาตินิบ 800 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีอาการลุกลามและ/หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ดื้อต่อยาอิมาตินิบ400 มิลลิกรัม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.