ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก
นักวิจัย : เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง , ศิวศักดิ์ จุทอง , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , วรวิทย์ จิตติถาวร , วิไลวรรณ วิริยะไชโย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง , ศิวศักดิ์ จุทอง , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , วรวิทย์ จิตติถาวร , วิไลวรรณ วิริยะไชโย . (2551). การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง , ศิวศักดิ์ จุทอง , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , วรวิทย์ จิตติถาวร , วิไลวรรณ วิริยะไชโย . 2551. "การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง , ศิวศักดิ์ จุทอง , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , วรวิทย์ จิตติถาวร , วิไลวรรณ วิริยะไชโย . "การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง , ศิวศักดิ์ จุทอง , ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ , วรวิทย์ จิตติถาวร , วิไลวรรณ วิริยะไชโย . การศึกษาระยะที่3แบบสุ่มปิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของแอนติเจนจำเพาะรีคอมไบแนนท์เมจเอทรีรวมกับเอเอสสิบห้าเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำลายเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กและมีเมจเอทรีเป็นบวก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.