ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : รจนลักษณ์ เกื้อกูล , สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง , เบญญลักษณ์ อรรจนโรจน์ , วิลาวรรณ แสงอรุณ , สุกัญญา เดชอดิศัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
รจนลักษณ์ เกื้อกูล , สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง , เบญญลักษณ์ อรรจนโรจน์ , วิลาวรรณ แสงอรุณ , สุกัญญา เดชอดิศัย . (2553). การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รจนลักษณ์ เกื้อกูล , สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง , เบญญลักษณ์ อรรจนโรจน์ , วิลาวรรณ แสงอรุณ , สุกัญญา เดชอดิศัย . 2553. "การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รจนลักษณ์ เกื้อกูล , สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง , เบญญลักษณ์ อรรจนโรจน์ , วิลาวรรณ แสงอรุณ , สุกัญญา เดชอดิศัย . "การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
รจนลักษณ์ เกื้อกูล , สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง , เบญญลักษณ์ อรรจนโรจน์ , วิลาวรรณ แสงอรุณ , สุกัญญา เดชอดิศัย . การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.