ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (glidingbacteria) ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (glidingbacteria) ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย
นักวิจัย : พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล , อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , สุธเนต แซ่เล้า , ธัญลักษณ์ สุวรรณวรชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล , อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , สุธเนต แซ่เล้า , ธัญลักษณ์ สุวรรณวรชาติ . (2551). การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (glidingbacteria) ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล , อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , สุธเนต แซ่เล้า , ธัญลักษณ์ สุวรรณวรชาติ . 2551. "การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (glidingbacteria) ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล , อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , สุธเนต แซ่เล้า , ธัญลักษณ์ สุวรรณวรชาติ . "การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (glidingbacteria) ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
พรพจน์ ศรีสุขชยะกุล , อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ , สุธเนต แซ่เล้า , ธัญลักษณ์ สุวรรณวรชาติ . การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิง (glidingbacteria) ที่แยกได้จากทะเลในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.