ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : นิรัช สุดสังข์
คำค้น : การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่น , Phitsanulok province , local textile fabrics ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก

บรรณานุกรม :
นิรัช สุดสังข์ . (2551). การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรัช สุดสังข์ . 2551. "การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรัช สุดสังข์ . "การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
นิรัช สุดสังข์ . การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.