ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดการสูญเสียนมจากการเดรนน้ำ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดการสูญเสียนมจากการเดรนน้ำ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
นักวิจัย : มณฑิรา เอียดเสน
คำค้น : นม, การเดรนน้ำ, เวลามาตรฐาน, milkloss, draining, standardtime,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มณฑิรา เอียดเสน . (2553). การลดการสูญเสียนมจากการเดรนน้ำ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มณฑิรา เอียดเสน . 2553. "การลดการสูญเสียนมจากการเดรนน้ำ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มณฑิรา เอียดเสน . "การลดการสูญเสียนมจากการเดรนน้ำ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
มณฑิรา เอียดเสน . การลดการสูญเสียนมจากการเดรนน้ำ ในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.