ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่างๆ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่างๆ
นักวิจัย : จันทรพร ทองเอกแก้ว
คำค้น : เห็ดกินได้ , ปริมาณไคติน , ต่างๆ , ไคโตซาน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เก็บตัวอย่างเห็่ดที่กินได้ จากตลาดสดในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณานุกรม :
จันทรพร ทองเอกแก้ว . (2551). การศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จันทรพร ทองเอกแก้ว . 2551. "การศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จันทรพร ทองเอกแก้ว . "การศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จันทรพร ทองเอกแก้ว . การศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.