ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแปรปรวนในรอบวันของระดับ N-terminal B-trype natriuretic peptide (NT-proBNP) ในพลาสมา และผลของยา amlodipine ต่อระดับ NT-proBNP ในพลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแปรปรวนในรอบวันของระดับ N-terminal B-trype natriuretic peptide (NT-proBNP) ในพลาสมา และผลของยา amlodipine ต่อระดับ NT-proBNP ในพลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี
นักวิจัย : ศรัณยู สุวรรณอักษร , ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
คำค้น : ระดับ , รอบวัน , ต่อระดับ , พลาสมา , พลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี , ความแปรปรวน , peptide , NTproBNP , Nterminal , amlodipine , Btrype , natriuretic
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศรัณยู สุวรรณอักษร , ฉวีวรรณ รัตนจามิตร . (2550). ความแปรปรวนในรอบวันของระดับ N-terminal B-trype natriuretic peptide (NT-proBNP) ในพลาสมา และผลของยา amlodipine ต่อระดับ NT-proBNP ในพลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรัณยู สุวรรณอักษร , ฉวีวรรณ รัตนจามิตร . 2550. "ความแปรปรวนในรอบวันของระดับ N-terminal B-trype natriuretic peptide (NT-proBNP) ในพลาสมา และผลของยา amlodipine ต่อระดับ NT-proBNP ในพลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรัณยู สุวรรณอักษร , ฉวีวรรณ รัตนจามิตร . "ความแปรปรวนในรอบวันของระดับ N-terminal B-trype natriuretic peptide (NT-proBNP) ในพลาสมา และผลของยา amlodipine ต่อระดับ NT-proBNP ในพลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ศรัณยู สุวรรณอักษร , ฉวีวรรณ รัตนจามิตร . ความแปรปรวนในรอบวันของระดับ N-terminal B-trype natriuretic peptide (NT-proBNP) ในพลาสมา และผลของยา amlodipine ต่อระดับ NT-proBNP ในพลาสมาอาสาสมัครสุขภาพดี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.