ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
นักวิจัย : สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , นิวรรณ อินทรักษา , เฉลิมเกียรติ สงคราม , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
คำค้น : ฝรั่ง , ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , นิวรรณ อินทรักษา , เฉลิมเกียรติ สงคราม , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . (2549). การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , นิวรรณ อินทรักษา , เฉลิมเกียรติ สงคราม , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . 2549. "การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , นิวรรณ อินทรักษา , เฉลิมเกียรติ สงคราม , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . "การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , นิวรรณ อินทรักษา , เฉลิมเกียรติ สงคราม , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.