ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
นักวิจัย : จิตใส , โสเพ็ญ ชูนวล , ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล , กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ , ปราณี พงศ์ไพบูลย์ , วัฒนา ศรีพจนารถ
คำค้น : สตรีหลังแท้ง, การพัฒนารูปแบบการดูแล, ชุดการดูแล,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการลงมือปฏิบัติร่วมกัน โดยการสร้างรูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง

บรรณานุกรม :
จิตใส , โสเพ็ญ ชูนวล , ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล , กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ , ปราณี พงศ์ไพบูลย์ , วัฒนา ศรีพจนารถ . (2553). การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิตใส , โสเพ็ญ ชูนวล , ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล , กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ , ปราณี พงศ์ไพบูลย์ , วัฒนา ศรีพจนารถ . 2553. "การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิตใส , โสเพ็ญ ชูนวล , ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล , กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ , ปราณี พงศ์ไพบูลย์ , วัฒนา ศรีพจนารถ . "การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
จิตใส , โสเพ็ญ ชูนวล , ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล , กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ , ปราณี พงศ์ไพบูลย์ , วัฒนา ศรีพจนารถ . การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.