ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
นักวิจัย : สมศักดิ์ สุดจันทร์ , พรชัย ศรีไพบูลย์ , วรัญญู ศรีเดช , เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล , สมพร นิลมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
คำค้น : วัสดุกันกระแทก , ยางฟองน้ำ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ สุดจันทร์ , พรชัย ศรีไพบูลย์ , วรัญญู ศรีเดช , เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล , สมพร นิลมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . (2559). การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมศักดิ์ สุดจันทร์ , พรชัย ศรีไพบูลย์ , วรัญญู ศรีเดช , เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล , สมพร นิลมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . 2559. "การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมศักดิ์ สุดจันทร์ , พรชัย ศรีไพบูลย์ , วรัญญู ศรีเดช , เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล , สมพร นิลมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . "การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
สมศักดิ์ สุดจันทร์ , พรชัย ศรีไพบูลย์ , วรัญญู ศรีเดช , เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล , สมพร นิลมณี , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.