ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง
นักวิจัย : สุธรรม นิยมวาส , จิราภรณ์ คำจันทร์ , กรกนก อุบลชลเขต , เล็ก สีคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธรรม นิยมวาส , จิราภรณ์ คำจันทร์ , กรกนก อุบลชลเขต , เล็ก สีคง . (2549). การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธรรม นิยมวาส , จิราภรณ์ คำจันทร์ , กรกนก อุบลชลเขต , เล็ก สีคง . 2549. "การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธรรม นิยมวาส , จิราภรณ์ คำจันทร์ , กรกนก อุบลชลเขต , เล็ก สีคง . "การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สุธรรม นิยมวาส , จิราภรณ์ คำจันทร์ , กรกนก อุบลชลเขต , เล็ก สีคง . การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.