ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิด และชีววิทยาบางประการของปลาฉลามและกระเบนจากการทำประมงที่ท่าเทียบเรือฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชนิด และชีววิทยาบางประการของปลาฉลามและกระเบนจากการทำประมงที่ท่าเทียบเรือฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน
นักวิจัย : ดวงรัตน์ มีแก้ว
คำค้น : อันดามัน , ปลาฉลาม , ชีววิทยาบางประการ , กระเบน , การทำประมงที่ท่าเทียบเรือฝั่งอ่าวไทย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงรัตน์ มีแก้ว . (2550). ชนิด และชีววิทยาบางประการของปลาฉลามและกระเบนจากการทำประมงที่ท่าเทียบเรือฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดวงรัตน์ มีแก้ว . 2550. "ชนิด และชีววิทยาบางประการของปลาฉลามและกระเบนจากการทำประมงที่ท่าเทียบเรือฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดวงรัตน์ มีแก้ว . "ชนิด และชีววิทยาบางประการของปลาฉลามและกระเบนจากการทำประมงที่ท่าเทียบเรือฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ดวงรัตน์ มีแก้ว . ชนิด และชีววิทยาบางประการของปลาฉลามและกระเบนจากการทำประมงที่ท่าเทียบเรือฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.