ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์
นักวิจัย : วีระชัย แสงฉาย , วีระชัย แสงฉาย , เล็ก สีคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระชัย แสงฉาย , วีระชัย แสงฉาย , เล็ก สีคง . (2549). สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระชัย แสงฉาย , วีระชัย แสงฉาย , เล็ก สีคง . 2549. "สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระชัย แสงฉาย , วีระชัย แสงฉาย , เล็ก สีคง . "สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
วีระชัย แสงฉาย , วีระชัย แสงฉาย , เล็ก สีคง . สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.