ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและประยุกต์ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและประยุกต์ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
นักวิจัย : วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
คำค้น : ประยุกต์ , เชื้อราไมคอร์ไรซ่า , อุตรดิตถ์ , ลับแล , ฟื้นฟูป่าไม้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . (2550). การสำรวจและประยุกต์ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . 2550. "การสำรวจและประยุกต์ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . "การสำรวจและประยุกต์ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . การสำรวจและประยุกต์ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซ่าในการปรับปรุงดินและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.