ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีน Phenylalanine ammonia lyase (PAL) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์หลักของกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบ phenylpropanoid ในหนอนตายหยาก (Stemona collinsea)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีน Phenylalanine ammonia lyase (PAL) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์หลักของกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบ phenylpropanoid ในหนอนตายหยาก (Stemona collinsea)
นักวิจัย : สุภาพร ภัสสร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุภาพร ภัสสร . (2554). การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีน Phenylalanine ammonia lyase (PAL) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์หลักของกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบ phenylpropanoid ในหนอนตายหยาก (Stemona collinsea).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาพร ภัสสร . 2554. "การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีน Phenylalanine ammonia lyase (PAL) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์หลักของกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบ phenylpropanoid ในหนอนตายหยาก (Stemona collinsea)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาพร ภัสสร . "การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีน Phenylalanine ammonia lyase (PAL) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์หลักของกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบ phenylpropanoid ในหนอนตายหยาก (Stemona collinsea)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุภาพร ภัสสร . การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีน Phenylalanine ammonia lyase (PAL) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์หลักของกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบ phenylpropanoid ในหนอนตายหยาก (Stemona collinsea). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.