ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavas ในเมล็ดถั่วลิสง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavas ในเมล็ดถั่วลิสง
นักวิจัย : วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
คำค้น : สารสกัดสมุนไพร , ยับยั้งการเจริญ , เมล็ดถั่วลิสง , เชื้อรา , flavas , Aspergillus
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . (2550). การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavas ในเมล็ดถั่วลิสง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . 2550. "การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavas ในเมล็ดถั่วลิสง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . "การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavas ในเมล็ดถั่วลิสง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavas ในเมล็ดถั่วลิสง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.