ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันระหว่างวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดใหม่เรียลซีล (RealSealTM ) กับวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันระหว่างวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดใหม่เรียลซีล (RealSealTM ) กับวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา
นักวิจัย : ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . (2551). การเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันระหว่างวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดใหม่เรียลซีล (RealSealTM ) กับวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . 2551. "การเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันระหว่างวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดใหม่เรียลซีล (RealSealTM ) กับวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . "การเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันระหว่างวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดใหม่เรียลซีล (RealSealTM ) กับวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . การเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันระหว่างวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดใหม่เรียลซีล (RealSealTM ) กับวัสดุอุดคลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.