ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการแยกสายพันธุ์ของเชื้อ Staphylococcus aureus จากน้ำนมดิบโดยวิธี RAPD-PCR

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการแยกสายพันธุ์ของเชื้อ Staphylococcus aureus จากน้ำนมดิบโดยวิธี RAPD-PCR
นักวิจัย : ฐานยา โกมุทรินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐานยา โกมุทรินทร์ . (2553). การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการแยกสายพันธุ์ของเชื้อ Staphylococcus aureus จากน้ำนมดิบโดยวิธี RAPD-PCR.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐานยา โกมุทรินทร์ . 2553. "การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการแยกสายพันธุ์ของเชื้อ Staphylococcus aureus จากน้ำนมดิบโดยวิธี RAPD-PCR".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐานยา โกมุทรินทร์ . "การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการแยกสายพันธุ์ของเชื้อ Staphylococcus aureus จากน้ำนมดิบโดยวิธี RAPD-PCR."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ฐานยา โกมุทรินทร์ . การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการแยกสายพันธุ์ของเชื้อ Staphylococcus aureus จากน้ำนมดิบโดยวิธี RAPD-PCR. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.