ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงและสภาวะแล้งต่อรูปแบบการแสดงออกของกลุ่มยีน Heat shock protein และการให้ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดพะเยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงและสภาวะแล้งต่อรูปแบบการแสดงออกของกลุ่มยีน Heat shock protein และการให้ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดพะเยา
นักวิจัย : สุภาพร ภัสสร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุภาพร ภัสสร . (2555). การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงและสภาวะแล้งต่อรูปแบบการแสดงออกของกลุ่มยีน Heat shock protein และการให้ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาพร ภัสสร . 2555. "การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงและสภาวะแล้งต่อรูปแบบการแสดงออกของกลุ่มยีน Heat shock protein และการให้ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาพร ภัสสร . "การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงและสภาวะแล้งต่อรูปแบบการแสดงออกของกลุ่มยีน Heat shock protein และการให้ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
สุภาพร ภัสสร . การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงและสภาวะแล้งต่อรูปแบบการแสดงออกของกลุ่มยีน Heat shock protein และการให้ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.