ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
นักวิจัย : ประสิทธิ์ กาบจันทร์
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การยอมรับของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . (2540). การยอมรับของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . 2540. "การยอมรับของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . "การยอมรับของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540. Print.
ประสิทธิ์ กาบจันทร์ . การยอมรับของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2540.