ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540)
นักวิจัย : พาวิน มะโนชัย
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540)

บรรณานุกรม :
พาวิน มะโนชัย . (2539). การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พาวิน มะโนชัย . 2539. "การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พาวิน มะโนชัย . "การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2539. Print.
พาวิน มะโนชัย . การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2539.